Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mua nhà ở xã hội, nộp tiền 95% đã được làm sổ đỏ