Mua đất giữa cơn sốt đất, khách hàng đối mặt nhiều rủi ro

Khách hàng mua đất giữa cơn sốt đối mặt nhiều rủi ro. Ảnh Cao Nguyên.
Khách hàng mua đất giữa cơn sốt đối mặt nhiều rủi ro. Ảnh Cao Nguyên.
Khách hàng mua đất giữa cơn sốt đối mặt nhiều rủi ro. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top