Mua đất chỉ có giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?

Một số trường hợp mua đất chỉ có giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ.
Ảnh minh họa: LĐO.
Một số trường hợp mua đất chỉ có giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: LĐO.
Một số trường hợp mua đất chỉ có giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top