Một ngày làm nông dân hái rau, củ tại vườn 50 hecta ở Đà Lạt của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ đi thu hoạch rau, củ trong khu vườn ở Đà Lạt. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ đi thu hoạch rau, củ trong khu vườn ở Đà Lạt. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ đi thu hoạch rau, củ trong khu vườn ở Đà Lạt. Ảnh: NSCC
Lên top