Một năm buồn của thị trường condotel và kỳ vọng 2021

Ngành du lịch chịu tác động xấu lớn bởi dịch COVID-19 khiến hoạt động bất động sản nghỉ dưỡng kém hiệu quả. Ảnh Minh Khôi.
Ngành du lịch chịu tác động xấu lớn bởi dịch COVID-19 khiến hoạt động bất động sản nghỉ dưỡng kém hiệu quả. Ảnh Minh Khôi.
Ngành du lịch chịu tác động xấu lớn bởi dịch COVID-19 khiến hoạt động bất động sản nghỉ dưỡng kém hiệu quả. Ảnh Minh Khôi.
Lên top