Một công ty thuộc Vạn Thịnh Phát nợ 37.000 tỉ đồng

Windsor Plaza Hotel thuộc quản lý của An Đông Corp, thành viên thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Quang Duy
Windsor Plaza Hotel thuộc quản lý của An Đông Corp, thành viên thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Quang Duy
Windsor Plaza Hotel thuộc quản lý của An Đông Corp, thành viên thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Quang Duy
Lên top