Một chủ đầu tư bị kiện ra tòa vì nghi “om” 7,8 tỉ đồng quỹ bảo trì

Người dân yêu cầu chủ đầu tư trả quỹ bảo trì. Ảnh: CN
Người dân yêu cầu chủ đầu tư trả quỹ bảo trì. Ảnh: CN
Người dân yêu cầu chủ đầu tư trả quỹ bảo trì. Ảnh: CN
Lên top