Mòn mỏi đợi sổ đỏ, hàng trăm khách hàng trắng đêm vây Nhất Nam Land

Người dân vây doanh nghiệp suốt đêm vì đợi quá lâu vẫn chưa có sổ đỏ.
Người dân vây doanh nghiệp suốt đêm vì đợi quá lâu vẫn chưa có sổ đỏ.
Người dân vây doanh nghiệp suốt đêm vì đợi quá lâu vẫn chưa có sổ đỏ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top