Môi giới tự bán nhà ở xã hội, người dân dễ gặp rủi ro

Chưa được cho phép nhưng môi giới vẫn ngang nhiên bán suất nhà ở xã hội. Ảnh: Quang Duy
Chưa được cho phép nhưng môi giới vẫn ngang nhiên bán suất nhà ở xã hội. Ảnh: Quang Duy
Chưa được cho phép nhưng môi giới vẫn ngang nhiên bán suất nhà ở xã hội. Ảnh: Quang Duy
Lên top