Môi giới đóng tiền để được suất mua nhà ở xã hội: Bộ Xây dựng nói gì?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng. Ảnh: Tùng Giang
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng. Ảnh: Tùng Giang
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng. Ảnh: Tùng Giang
Lên top