Môi giới bất động sản tất bật hẹn khách chờ ngày “mở cửa”

Nhiều môi giới đã hẹn khách để xem đất. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều môi giới đã hẹn khách để xem đất. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều môi giới đã hẹn khách để xem đất. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top