Môi giới bất động sản: Phần lớn hoạt động chui

Có tới 90% môi giới bất động sản hoạt động hiện nay chưa có chứng chỉ hành nghề. Ảnh: P.Nhung
Có tới 90% môi giới bất động sản hoạt động hiện nay chưa có chứng chỉ hành nghề. Ảnh: P.Nhung
Có tới 90% môi giới bất động sản hoạt động hiện nay chưa có chứng chỉ hành nghề. Ảnh: P.Nhung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top