Mới cưỡng chế 2/15 biệt thự Ocean View Nha Trang vi phạm xây vượt tầng

Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang xây dựng vượt tầng. Ảnh CC
Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang xây dựng vượt tầng. Ảnh CC
Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang xây dựng vượt tầng. Ảnh CC
Lên top