Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Mổ xẻ” pháp lý các dự án Codotel

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch TGĐ Công ty CP đầu tư và Phân phối DTJ - Chủ tịch liên minh sàn GD BĐS G5 phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch TGĐ Công ty CP đầu tư và Phân phối DTJ - Chủ tịch liên minh sàn GD BĐS G5 phát biểu tại Hội thảo.