Mô hình căn hộ tự kinh doanh: Bát nháo, ẩn chứa nhiều rủi ro

Tại nhiều dự án tổ hợp khách sạn, nhà ở tại Nhà Trang, mô hình căn hộ tự kinh doanh đã trở nên phổ biến, tuy nhiên việc này gây khó cho cả chính quyền lẫn chủ đầu tư dự án. Ảnh: T.QUANG
Tại nhiều dự án tổ hợp khách sạn, nhà ở tại Nhà Trang, mô hình căn hộ tự kinh doanh đã trở nên phổ biến, tuy nhiên việc này gây khó cho cả chính quyền lẫn chủ đầu tư dự án. Ảnh: T.QUANG
Tại nhiều dự án tổ hợp khách sạn, nhà ở tại Nhà Trang, mô hình căn hộ tự kinh doanh đã trở nên phổ biến, tuy nhiên việc này gây khó cho cả chính quyền lẫn chủ đầu tư dự án. Ảnh: T.QUANG
Lên top