Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Minh Hằng làm đại sứ thương hiệu cho Tân Hoàng Minh

Ca sỹ Minh Hằng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và hãnh diện khi trở thành Đại sứ thương hiệu Tân Hoàng Minh
Ca sỹ Minh Hằng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và hãnh diện khi trở thành Đại sứ thương hiệu Tân Hoàng Minh