Mệt mỏi đợi nhà 4 năm, người dân “cầu cứu” chính quyền Đà Nẵng

Hàng trăm người dân mệt mỏi sau 4 năm đợi nhà ở dự án Đa Phước (TP.Đà Nẵng). 
Ảnh: Thuỳ Trang
Hàng trăm người dân mệt mỏi sau 4 năm đợi nhà ở dự án Đa Phước (TP.Đà Nẵng). Ảnh: Thuỳ Trang
Hàng trăm người dân mệt mỏi sau 4 năm đợi nhà ở dự án Đa Phước (TP.Đà Nẵng). Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top