Mê mẩn khu vườn cây ăn trái sai trĩu quả ở Mỹ của Bằng Kiều

Khu vườn của gia đình Bằng Kiều ở Mỹ. Ảnh: NSCC
Khu vườn của gia đình Bằng Kiều ở Mỹ. Ảnh: NSCC
Khu vườn của gia đình Bằng Kiều ở Mỹ. Ảnh: NSCC
Lên top