Mạnh Trường "Tình yêu và tham vọng" có căn hộ như khách sạn, giá 7 tỉ đồng

Mạnh Trường của Tình yêu và tham vọng có căn hộ đẹp như khách sạn. Ảnh: NSCC
Mạnh Trường của Tình yêu và tham vọng có căn hộ đẹp như khách sạn. Ảnh: NSCC
Mạnh Trường của Tình yêu và tham vọng có căn hộ đẹp như khách sạn. Ảnh: NSCC
Lên top