Mạc Văn Khoa sau 5 năm, từ ở nhà thuê đến có căn hộ, quán riêng

Mạc Văn Khoa và vợ có căn hộ và quán ăn riêng. Ảnh: NSCC.
Mạc Văn Khoa và vợ có căn hộ và quán ăn riêng. Ảnh: NSCC.
Mạc Văn Khoa và vợ có căn hộ và quán ăn riêng. Ảnh: NSCC.
Lên top