M&A bất động sản: Cuộc đua mới bắt đầu

Dự án Goldsilk (Hà Đông, Hà Nội) do TNR Holdings Việt Nam quản lý và phát triển đang gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng.
Dự án Goldsilk (Hà Đông, Hà Nội) do TNR Holdings Việt Nam quản lý và phát triển đang gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng.