Lý Nhã Kỳ sống cùng mẹ thế nào trong biệt phủ triệu đô ở Vũng Tàu?

Lý Nhã Kỳ bình yên bên mẹ ruột. Ảnh: NSCC, MCV
Lý Nhã Kỳ bình yên bên mẹ ruột. Ảnh: NSCC, MCV
Lý Nhã Kỳ bình yên bên mẹ ruột. Ảnh: NSCC, MCV
Lên top