Long An yêu cầu công khai thông tin hàng nghìn dự án bất động sản

Bảng cảnh báo của chính quyền về một dự án huy động vốn sai phép. Ảnh: Quang Duy
Bảng cảnh báo của chính quyền về một dự án huy động vốn sai phép. Ảnh: Quang Duy
Bảng cảnh báo của chính quyền về một dự án huy động vốn sai phép. Ảnh: Quang Duy
Lên top