Loạt trạm dừng xây không phép dọc QL27C: Do nhận thức chưa đúng

Trạm dừng Ecozone xây trái phép dọc Quốc lộ 27C. Ảnh CC
Trạm dừng Ecozone xây trái phép dọc Quốc lộ 27C. Ảnh CC
Trạm dừng Ecozone xây trái phép dọc Quốc lộ 27C. Ảnh CC
Lên top