"Loại trừ đối tượng được ưu đãi mua nhà sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội"

Người thu nhập thấp đứng trước nguy cơ không được ưu đái vốn vay. Ảnh Hải Nguyễn.
Người thu nhập thấp đứng trước nguy cơ không được ưu đái vốn vay. Ảnh Hải Nguyễn.
Người thu nhập thấp đứng trước nguy cơ không được ưu đái vốn vay. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top