Lo vợ buồn vì COVID-19, chàng trai phủ xanh căn penthouse để vợ sống ảo

Lên top