Lễ mở bán Anland Lakeview diễn ra thành công rực rỡ

Nhiều phần quà giá trị được trao tặng cho khách hàng may mắn trong Lễ Mở bán Anland Lakview. Ảnh: P.V
Nhiều phần quà giá trị được trao tặng cho khách hàng may mắn trong Lễ Mở bán Anland Lakview. Ảnh: P.V
Nhiều phần quà giá trị được trao tặng cho khách hàng may mắn trong Lễ Mở bán Anland Lakview. Ảnh: P.V
Lên top