Le lói cơ hội tốt để người có tiền mua nhà giữa đợt dịch

Người mua nhà sẽ "rộng cửa" hơn trong tiếp cận những sản phẩm bất động sản chất lượng. Ảnh Cao Nguyên.
Người mua nhà sẽ "rộng cửa" hơn trong tiếp cận những sản phẩm bất động sản chất lượng. Ảnh Cao Nguyên.
Người mua nhà sẽ "rộng cửa" hơn trong tiếp cận những sản phẩm bất động sản chất lượng. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top