Lễ khai giảng ấn tượng ở ngôi trường đầu tiên của Vinschool tại Tp.HCM