Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lễ hội hoa đỗ quyên lần đầu tiên tổ chức tại Fansipan