Lập đồ án thiết kế đô thị hai bên đường Hồ Tùng Mậu