Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lằng nhằng câu chuyện bồi thường 12,6 tỷ hay 5,7 tỷ cho ca sĩ Thu Minh?