“Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” thu hút 55.000 tỷ vốn đầu tư

Lăng Cô được trao danh hiệu vịnh đẹp thế giới. Ảnh: Sưu tầm.
Lăng Cô được trao danh hiệu vịnh đẹp thế giới. Ảnh: Sưu tầm.
Lăng Cô được trao danh hiệu vịnh đẹp thế giới. Ảnh: Sưu tầm.
Lên top