Lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên phạm vi rừng phòng hộ

Cá nhân bị xử phạt do xây dựng trái phép trên đất rừng thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: L.H
Cá nhân bị xử phạt do xây dựng trái phép trên đất rừng thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: L.H
Cá nhân bị xử phạt do xây dựng trái phép trên đất rừng thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: L.H
Lên top