Làm thế nào để được vay mua nhà ở xã hội lãi suất ưu đãi 4,8% 25 năm?