Làm rõ việc người Trung Quốc “núp bóng” mua đất khu vực trọng yếu

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền. Ảnh: Quốc hội
Lên top