Làm rõ thông tin đặt “villa” gần 10 triệu đồng, thực tế như phòng trọ

Hình ảnh thực tế khiến nhóm khách du lịch bức xúc đưa lên mạng xã hội.
Hình ảnh thực tế khiến nhóm khách du lịch bức xúc đưa lên mạng xã hội.
Hình ảnh thực tế khiến nhóm khách du lịch bức xúc đưa lên mạng xã hội.
Lên top