Làm rõ đối tượng cho thuê nhà nhưng không bị đánh thuế

Cho thuê nhà có doanh thu dưới 100 triệu trong năm không phải nộp thuế. Ảnh Minh Ngọc.
Cho thuê nhà có doanh thu dưới 100 triệu trong năm không phải nộp thuế. Ảnh Minh Ngọc.
Cho thuê nhà có doanh thu dưới 100 triệu trong năm không phải nộp thuế. Ảnh Minh Ngọc.
Lên top