Lâm Khánh Chi và ông xã sống thế nào trong căn hộ 5 tỉ đồng?

Lâm Khánh Chi và ông xã sống trong căn hộ 5 tỉ đồng. Ảnh: NSCC, cắt clip
Lâm Khánh Chi và ông xã sống trong căn hộ 5 tỉ đồng. Ảnh: NSCC, cắt clip
Lâm Khánh Chi và ông xã sống trong căn hộ 5 tỉ đồng. Ảnh: NSCC, cắt clip
Lên top