“Làm giá" đất ở Hạ Long: Hỗn loạn thị trường, thất thu thuế

Giá đất ở Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh hiện được đẩy lên giá khá cao, có nơi lên tới 45 triệu đồng/m2, nhưng trên giấy tờ vẫn chỉ ghi trên 8 triệu đồng/m2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Giá đất ở Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh hiện được đẩy lên giá khá cao, có nơi lên tới 45 triệu đồng/m2, nhưng trên giấy tờ vẫn chỉ ghi trên 8 triệu đồng/m2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Giá đất ở Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh hiện được đẩy lên giá khá cao, có nơi lên tới 45 triệu đồng/m2, nhưng trên giấy tờ vẫn chỉ ghi trên 8 triệu đồng/m2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top