Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra nơi được gọi là “dự án ĐamB’ri Hill Village”

Thông tin giới thiệu, quảng cáo về khu vực gọi là "dự án Damb'ri Hill Village" tại xã Đam B'ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Thông tin giới thiệu, quảng cáo về khu vực gọi là "dự án Damb'ri Hill Village" tại xã Đam B'ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Thông tin giới thiệu, quảng cáo về khu vực gọi là "dự án Damb'ri Hill Village" tại xã Đam B'ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Nhiệt Băng chụp lại
Lên top