Lâm Đồng: Không để tái phạm xây dựng trái phép ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương (trụ sở tại TP.HCM) xây dựng hàng loạt công trình không phép tại hồ Tuyền Lâm trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương (trụ sở tại TP.HCM) xây dựng hàng loạt công trình không phép tại hồ Tuyền Lâm trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương (trụ sở tại TP.HCM) xây dựng hàng loạt công trình không phép tại hồ Tuyền Lâm trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top