Lại sập bẫy dự án “ma”: Thiếu thông tin minh bạch, thừa lòng tin mù quáng

Dự án "ma" Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 đến nay vẫn còn là bãi đất trống. Ảnh: Dương Bình.
Dự án "ma" Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 đến nay vẫn còn là bãi đất trống. Ảnh: Dương Bình.
Dự án "ma" Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 đến nay vẫn còn là bãi đất trống. Ảnh: Dương Bình.
Lên top