Kỳ vọng đón sóng FDI, doanh nghiệp bất động sản công nghiệp báo lãi trăm tỉ

Các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp trong quý I báo lãi từ chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: N.PHONG
Các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp trong quý I báo lãi từ chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: N.PHONG
Các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp trong quý I báo lãi từ chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: N.PHONG
Lên top