Kosy bán đất dù chưa đủ điều kiện: Sở TNMT nói "không biết gì"?

Dự án Khu dân cư mới Cầu Gồ do Kosy làm chủ đầu tư.
Ảnh: Phan Anh.
Dự án Khu dân cư mới Cầu Gồ do Kosy làm chủ đầu tư. Ảnh: Phan Anh.
Dự án Khu dân cư mới Cầu Gồ do Kosy làm chủ đầu tư. Ảnh: Phan Anh.
Lên top