Kon Tum: Sốt đất Măng Đen làm nản lòng người trẻ khởi nghiệp

Giá đất tăng cao sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư du lịch. Ảnh Minh Châu
Giá đất tăng cao sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư du lịch. Ảnh Minh Châu
Giá đất tăng cao sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư du lịch. Ảnh Minh Châu
Lên top