Kim Oanh Real tổ chức lễ hội tri ân 10.000 khách hàng

Ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Kim Oanh Real, nhận Huân chương Lao động Hạng II trong khuôn khổ Lễ hội tri ân khách hàng 2018
Ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Kim Oanh Real, nhận Huân chương Lao động Hạng II trong khuôn khổ Lễ hội tri ân khách hàng 2018
Ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Kim Oanh Real, nhận Huân chương Lao động Hạng II trong khuôn khổ Lễ hội tri ân khách hàng 2018

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top