Kiến trúc sư trưởng Sailing Club Residences Ha Long Bay “Tối giản chi tiết, tối đa công năng”

Gary Fell, kiến trúc sư trưởng Sailing Club Residences Ha Long Bay, nhà sáng lập văn phòng kiến trúc GFAB. Ảnh: BIM
Gary Fell, kiến trúc sư trưởng Sailing Club Residences Ha Long Bay, nhà sáng lập văn phòng kiến trúc GFAB. Ảnh: BIM
Gary Fell, kiến trúc sư trưởng Sailing Club Residences Ha Long Bay, nhà sáng lập văn phòng kiến trúc GFAB. Ảnh: BIM
Lên top