Kiến nghị sớm có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho dự án có đất công xen cài

Doanh nghiệp có dự án vướng đất công xen cài mệt mỏi chờ giải quyết. Ảnh: Duy Quang
Doanh nghiệp có dự án vướng đất công xen cài mệt mỏi chờ giải quyết. Ảnh: Duy Quang
Doanh nghiệp có dự án vướng đất công xen cài mệt mỏi chờ giải quyết. Ảnh: Duy Quang
Lên top