Kiến nghị mở rộng 13 tuyến đường hẹp 4m ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Tuyến đường hẹp trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tuyến đường hẹp trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tuyến đường hẹp trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top